Kerjaya

Sertai Kami

Kami sentiasa mengalu-alukan individu yang berintegriti tinggi serta berdinamik dalam membentuk persekitaran kerja yang lestari. Sertai warga kerja kami untuk pertumbuhan peribadi dan profesional anda.

Admin Officer N41 / Pegawai Tadbir Gred N41
(Perolehan, Pengurusan Aset & Kemudahan)

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Skip to content