Pendaftaran
Semula

Permohonan Pendaftaran Semula

Juruukur Bahan Technologist (QST)

Permohonan Pendaftaran Semula

Juruukur Bahan Provisional (PVQS)

Permohonan Pendaftaran Semula

Juruukur Bahan Professional (PQS)

Permohonan Pendaftaran Semula

Juruukur Bahan Consultant (CQS)

Permohonan Pendaftaran Semula

Firma Perunding Ukur Bahan (CQSP)

 – Pendaftaran Menurut Seksyen 7A

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys dan perlu mematuhi senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Untuk log masuk ke dalam ReQSys, sila gunakan ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada yang digunakan dalam pendaftaran sebelum ini. Sila hubungi Bahagian IT LJBM di talian 03-26108147 untuk bantuan mengenai ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada.

 5. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Dokumen yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil pendaftaran terakhir dengan LJBM.
 2. Sekeping gambar terbaru bersaiz pasport (berpakaian rasmi).
 3. Deklarasi mengenai perkhidmatan sebagai Juruukur Bahan sepanjang tempoh pembatalan pendaftaran dengan LJBM.
 4. Maklumat majikan dan alamat tempat bekerja.
2
Bayaran
Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys. Jumlah bayaran yang perlu dikemukakan adalah sebanyak RM150.00 yang merangkumi:

RM100.00 (yuran pendaftaran).
RM50.00 (yuran pemprosesan yang tidak akan dikembalikan).

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Technologist di talian 03-2610 7987 atau email ke zainab.zainuddin[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Untuk log masuk ke dalam ReQSys, sila gunakan ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada yang digunakan dalam pendaftaran sebelum ini. Sila hubungi Bahagian IT LJBM di talian 03-26108147 untuk bantuan mengenai ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada.

 5. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Dokumen yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil pendaftaran terakhir dengan LJBM.
 2. Sekeping gambar terbaru bersaiz pasport (berpakaian rasmi).
 3. Deklarasi mengenai perkhidmatan sebagai Juruukur Bahan sepanjang tempoh pembatalan pendaftaran dengan LJBM.
 4. Maklumat majikan dan alamat tempat bekerja.
2
Bayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys. Jumlah bayaran yang perlu dikemukakan adalah sebanyak RM150.00 yang merangkumi:

RM100.00 (yuran pendaftaran).
RM50.00 (yuran pemprosesan yang tidak akan dikembalikan).

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Provisional di talian 03-2610 7987 atau e-mel ke yanto[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuatnaik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Untuk log masuk ke dalam ReQSys, sila gunakan Pengguna ID dan Kata Laluan sedia ada yang digunakan dalam pendaftaran sebelum ini. Sila hubungi Bahagian IT LJBM di talian 03-26108147 untuk bantuan mengenai Pengguna ID dan Kata Laluan sedia ada.

 5. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Dokumen yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil pendaftaran terakhir dengan LJBM.
 2. Sekeping gambar terbaru bersaiz pasport (berpakaian rasmi).
 3. Deklarasi mengenai perkhidmatan sebagai Juruukur Bahan sepanjang tempoh pembatalan pendaftaran dengan LJBM.
 4. Maklumat majikan dan alamat tempat bekerja.
2
Bayaran
Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys. Jumlah bayaran yang perlu dikemukakan adalah sebanyak RM400.00 yang merangkumi:

RM300.00 (yuran pendaftaran).
RM100.00 (yuran pemprosesan yang tidak akan dikembalikan).

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Professional di talian 03-2610 7987 atau e-mel zainab.zainuddin[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuatnaik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Untuk log masuk ke dalam ReQSys, sila gunakan ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada yang digunakan dalam pendaftaran sebelum ini. Sila hubungi Bahagian IT LJBM di talian 03-26108147 untuk bantuan mengenai ID Pengguna dan Kata Laluan sedia ada.

 5. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Dokumen yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil pendaftaran terakhir dengan LJBM.
 2. Sekeping gambar terbaru bersaiz pasport (berpakaian rasmi).
 3. Deklarasi mengenai perkhidmatan sebagai Juruukur Bahan sepanjang tempoh pembatalan pendaftaran dengan LJBM.
 4. Maklumat majikan dan alamat tempat bekerja.
2
Bayaran
Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys. Jumlah bayaran yang perlu dikemukakan adalah sebanyak RM500.00 yang merangkumi:

RM400.00 (yuran pendaftaran).
RM100.00 (yuran pemprosesan yang tidak akan dikembalikan).
3
Keperluan
 1. Sesi Temuduga dengan LJBM Sekretariat LJBM akan mengemukakan notis temuduga setelah semua keperluan di atas dipenuhi.
 2. Peperiksaan Tier II Keperluan menduduki dan lulus peperiksaan Tier II hanya akan ditetapkan berdasarkan keputusan panel semasa sesi temuduga dengan LJBM.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Consultant di talian 03- 26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat
 1. Memastikan semua keperluan garis panduan Pendaftaran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) dipenuhi.
 2. Memastikan pendaftaran pengarah adalah berstatus aktif.
2
Dokumen yang Diperlukan
 1. Surat permohonan pendaftaran semula yang mengandungi deklarasi mengenai status perkhidmatan perunding ukur bahan sepanjang tempoh pembatalan.
 2. Satu salinan sijil pendaftaran terakhir firma.
3
Bayaran
Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys. Jumlah bayaran yang perlu dikemukakan adalah sebanyak RM2,100.00 yang merangkumi:

RM2000.00 (yuran pendaftaran).
RM100.00 (yuran pemprosesan yang tidak akan dikembalikan).

Sila ambil maklum bahawa pemohon berkemungkinan dikehendaki menghadiri sesi temuduga yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan sebelum permohonan dipertimbangkan. Pemohon akan dimaklumkan jadual sesi temuduga tersebut oleh sekretariat LJBM setelah semua keperluan permohonan dipenuhi.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan (CQSP)  di talian 03- 26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Perkhidmatan Dalam Talian

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content