Pembaharuan
Pendaftaran

Pembaharuan Pendaftaran-
Juruukur Bahan Technologist (QST)
Pembaharuan Pendaftaran-
Juruukur Bahan Provisional (PVQS)
Pembaharuan Pendaftaran-
Juruukur Bahan Professional (PQS)
Pembaharuan Pendaftaran-
Juruukur Bahan Consultant (CQS)
Pembaharuan Pendaftaran –
Firma Perunding Ukur Bahan (CQSP)
1
Syarat
 1. Status Pendaftaran QST: AKTIF.
 2. 5 mata kredit CPD.

  Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa sehingga 31 Januari tahun berikutnya. Mata Kredit CPD dikecualikan untuk Ahli Juruukur Bahan yang berumur 60 tahun dan ke atas.
2
Pembayaran

Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM100.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.

3
Permohonan
Melalui Sistem ReQSys.

PERINGATAN
Bayaran pemprosesan sebanyak RM 50.00 akan dikenakan untuk permohonan yang ditolak.

Untuk maklumat lanjut atau bantuan, sila hubungi sekretariat LJBM seperti berikut:

 1. Pembaharuan Pendaftaran QST: 03-2610 7987 (Pn. Zainab) / renewal_qst[at]bqsm.gov.my.
 2. Bahagian Kewangan: 03-2610 8142 (En. Ikmal) / ikmal[at]bqsm.gov.my.
 3. Sistem ReQSys: 03-2610 8147 (Pn. Haza & En. Azidee) / haza[at]bqsm.gov.my & azidee[at]bqsm.gov.my
 4. Sistem MyCPD: 03-2610 7809 (Pn. Faizah) / faizah[at]bqsm.gov.my
1
Syarat
 1. Status Pendaftaran PVQS: AKTIF.
 2. 5 mata kredit CPD.

  Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa sehingga 31 Januari tahun berikutnya. Mata Kredit CPD dikecualikan untuk Ahli Juruukur Bahan yang berumur 60 tahun dan ke atas.
2
Pembayaran

Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM100.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.

3
Permohonan
Melalui Sistem ReQSys.

PERINGATAN
Bayaran pemprosesan sebanyak RM 50.00 akan dikenakan untuk permohonan yang ditolak.

Untuk maklumat lanjut atau bantuan, sila hubungi sekretariat LJBM seperti berikut:

 1. Pembaharuan Pendaftaran PVQS: 03-2610 8147 (En. Yanto) / renewal_pvqs[at]bqsm.gov.my 
 2. Bahagian Kewangan: 03-2610 8142 (En. Ikmal) / ikmal[at]bqsm.gov.my
 3. Sistem ReQSys: 03-2610 8147 (Pn. Haza & En. Azidee) / haza[at]bqsm.gov.my & azidee[at]bqsm.gov.my
 4. Sistem MyCPD: 03-2610 7809 (Pn. Faizah) / faizah[at]bqsm.gov.my
1
Syarat
 1. Status Pendaftaran PQS: AKTIF.
 2. 10 mata kredit CPD.

  Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa sehingga 31 Januari tahun berikutnya. Mata Kredit CPD dikecualikan untuk Ahli Juruukur Bahan yang berumur 60 tahun dan ke atas.
2
Pembayaran

Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM300.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.

 

3
Permohonan
Melalui Sistem ReQSys.

PERINGATAN
Bayaran pemprosesan sebanyak RM 100.00 akan dikenakan untuk permohonan yang ditolak.

Untuk maklumat lanjut atau bantuan, sila hubungi sekretariat LJBM seperti berikut:

 1. Pembaharuan Pendaftaran PQS: 03-2610 7987 (Cik Zainab) / renewal_pqs[at]bqsm.gov.my
 2. Bahagian Kewangan: 03-2610 8142 (En. Ikmal) / ikmal[at]bqsm.gov.my
 3. Sistem ReQSys: 03-2610 8147 (Pn. Haza & En. Azidee) / haza[at]bqsm.gov.my & azidee[at]bqsm.gov.my
 4. Sistem MyCPD: 03-2610 7809 (Pn. Faizah) / faizah[at]bqsm.gov.my
1
Syarat
 1. Status Pendaftaran CQS: AKTIF. 

  Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa hingga 31 Januari tahun berikutnya.

 2. 10 mata kredit CPD.
2
Pembayaran
Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM400.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.
3
Permohonan
Melalui Sistem ReQSys.

PERINGATAN
Bayaran pemprosesan sebanyak RM 100.00 akan dikenakan untuk permohonan yang ditolak.

Untuk maklumat lanjut atau bantuan, sila hubungi sekretariat LJBM seperti berikut:

 1. Pembaharuan Pendaftaran CQS: 03-2610 8140 (Cik Alina) / renewal_cqs[at]bqsm.gov.my
 2. Bahagian Kewangan: 03-2610 8142 (En. Ikmal) / ikmal[at]bqsm.gov.my
 3. Sistem ReQSys: 03-2610 8147 (Pn. Haza & En. Azidee) / haza[at]bqsm.gov.my & azidee[at]bqsm.gov.my
 4. Sistem MyCPD: 03-2610 7999 (Pn. Faizah) / faizah[at]bqsm.gov.my

1
Syarat
 1. Status Pendaftaran Firma: AKTIF.
 2. Status Pendaftaran Pengarah: AKTIF.

Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa hingga 31 Januari tahun berikutnya.

Peringatan

 1. Sila pastikan pendaftaran pengarah/
  prinsipal firma telah DIPERBAHARUI.
 2. Bayaran pemprosesan sebanyak
  RM200.00 akan dikenakan untuk
  setiap permohonan yang ditolak.

2
Pembayaran
Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM2000.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.
3
Permohonan

Melalui Sistem ReQSys.

Dokumen Untuk Dimuatnaik:
  • Kepalasurat rasmi Firma.
  • Profil Firma.
  • Bukti caruman KWSP oleh Firma.
1
Syarat
 1. Status Pendaftaran Firma: AKTIF
 2. Status Pendaftaran Pengarah: AKTIF

Tempoh Pembaharuan Pendaftaran adalah dari 1 Oktober tahun semasa hingga 31 Januari tahun berikutnya.

Peringatan

 1. Sila pastikan pendaftaran pengarah/
  prinsipal firma telah DIPERBAHARUI.
 2. Bayaran pemprosesan sebanyak
  RM200.00 akan dikenakan untuk
  setiap permohonan yang ditolak.

 
2
Pembayaran

Bayaran Pembaharuan Pendaftaran adalah sebanyak RM2000.00 melalui payment gateway FPX pada sistem ReQSys.

3
Permohonan
Melalui Sistem ReQSys.
Dokumen Untuk Dimuatnaik:
  • Kepalasurat rasmi Firma.
  • Profil Firma.
  • Bukti caruman KWSP oleh Firma.

1
Syarat

Firma dan Pengurus Cawangan telah memenuhi keperluan pembaharuan pendaftaran.

2
Pembayaran

Bayaran RM 300.00 adalah secara dalam talian (FPX) melalui sistem ReQSys.

3
Permohonan
Permohonan boleh dibuat melalui Sistem ReQSys.  

Dokumen Untuk Dimuat naik:

 1. Kepalasurat rasmi Firma.

Untuk maklumat lanjut atau bantuan, sila hubungi sekretariat LJBM seperti berikut:

 1. Pembaharuan Pendaftaran Firma: 03-2610 8140 (Cik Alina) / renewal_firm[at]bqsm.gov.my.
 2. Bahagian Kewangan: 03-2610 8142 (En. Ikmal) / ikmal[at]bqsm.gov.my.
 3. Sistem ReQSys: 03-2610 8147 (Pn. Haza & En. Azidee) / haza[at]bqsm.gov.my & azidee[at]bqsm.gov.my.

Perkhidmatan Dalam Talian

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content