Soalan Lazim

Penyataan Umum

Pertanyaan umum mengenai Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

 1. Permohonan Berkaitan Pendaftaran dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia seperti berikut :
  1. Juruukur Bahan Technologist / Quantity Surveying Technologist (QST)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
  2. Juruukur Bahan Provisional / Provisional Quantity Surveyor (PVQS)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
  3. Juruukur Bahan Profesional / Professional Quantity Surveyor (PQS)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
  4. Juruukur Bahan Consultant / Consultant Quantity Surveyor (CQS)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
  5. Firma Perunding Ukur Bahan / Consulting Quantity Surveying Practice (CQSP)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
   • Perubahan Struktur Firma
   • Pertukaran Nama Firma
   • Pendaftaran Pejabat Cawangan
   • Pembaharuan Pendaftaran Pejabat Cawangan
  6. Firma Perunding Pelbagai Disiplin / Multi-Disciplinary Practice (MDP)
   • Pendaftaran Baharu
   • Pembaharuan Pendaftaran
   • Pendaftaran Semula
   • Pemasukan Semula Pendaftaran
   • Perubahan Struktur Firma
   • Pertukaran Nama Firma
   • Pendaftaran Pejabat Cawangan
   • Pembaharuan Pendaftaran Pejabat Cawangan
 2. Pendaftaran Peperiksaan Tier I dan Tier II
 3. Permohonan Akreditasi
 4. Pengemukaan Laporan Tahunan Universiti
 5. Pemohonan Pendaftaran Penyertaan Program CPD
 6. Permohonan Mendapatkan Mata Kredit CPD (Penganjur Luar)
 7. Pemohonan Pendaftaran Asessment of Professional Competence (APC)
 8. Online Ethics Assessment
 9. Pendaftaran Penyertaan Program Quantity Surveying International Convention (QSIC)
 10. Pendaftaran Penyertaan Programme for QS Registration Scheme (PQRS)

Sistem atas talian LJBM yang merangkumi modul-modul berikut:

 • Pendaftaran / Pembaharuan Pendaftaran Permit Firma Perunding Ukur Bahan dan Juruukur Bahan
 • Continuing Professional Development (CPD)
 • Akreditasi
 • Peperiksaan
 • Assessment of Professional Competence (APC)
 • Programme for QS Registration Scheme (PQRS)
 • Online Ethics Assessment
 • Pengurusan Rekod Tatasusila
 1. Juruukur Bahan Technologist / Quantity Surveying Technologist (QST)
  • Mereka yang mempunyai kelulusan akademik seperti berikut :
   1. Ijazah Ukur Bahan yang diperakui oleh LJBM
   2. Ijazah Berkaitan Ukur Bahan yang Diperakui oleh LJBM
   3. Diploma Ukur Bahan Yang diiktiraf oleh LJBM dan memenuhi semua keperluan berikut :
    1. Probationer Member Royal Institute of Surveyors Malaysia (RISM)
    2. Bekerja dalam bidang berkaitan industri pembinaan
    3. Lulus Sekurang-kurangnya 3 kertas dalam Peperiksaan Direct Final meliputi:- Professional PracticeMeasurement
 2. Juruukur Bahan Provisional / Provisional Quantity Surveyor (PVQS)
  • Mereka yang mempunyai kelulusan akademik seperti berikut :
   1. Ijazah Ukur Bahan yang diiktiraf oleh LJBM
   2. Ijazah Ukur Bahan yang diperakui oleh LJBM dan memenuhi semua keperluan berikut :
    1. Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman kerja berkaitan Ukur Bahan
    2. Keahlian dalam institusi berkaitan Ukur Bahan yang diluluskan oleh LJBM
  • Juruukur Bahan Technologist (QST) yang telah memenuhi semua keperluan yang ditetapkan untuk menaik taraf pendaftaran mereka sebagai PVQS
 3. Juruukur Bahan Profesional / Professional Quantity Surveyor (PQS) Juruukur Bahan Provisional (PVQS) yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menaik taraf pendaftaran sebagai PQS.Sila rujuk Garis Panduan Tier-1 untuk prosedur berkaitan.
 4. Juruukur Bahan Consultant / Consultant Quantity Surveyor (CQS) Juruukur Bahan Profesional (PVS) yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menaik taraf pendaftaran sebagai CQS.Sila rujuk Garis Panduan Tier-2 untuk prosedur berkaitan 
 5. Firma Perunding Ukur Bahan / Consulting Quantity Surveying Practice (CQSP) Mempunyai struktur firma yang dibenarkan seperti berikut:
  1. Pertubuhan Perbadanan
   • Sekurang-kurangnya 2/3 daripada pengarah terdiri daripada CQS, dan
   • Sekurang-kurangnya 70% ekuiti dipegang oleh CQS
  2. Perkongsian Semua rakan kongsi terdiri daripada CQS
  3. Tuan Punya Tunggal Prinsipal adalah seorang CQS
  Sila rujuk Garis Panduan Pendaftaran LJBM untuk prosedur berkaitan
 6. Firma Perunding Pelbagai Disiplin / Multi-Disciplinary Practice (MDP) Mempunyai struktur firma yang dibenarkan seperti berikut :
  • Pengarah terdiri daripada CQS dan/ atau Professional Engineer with Practising Certificate (PEPC) dan/ atau Arkitek
  • Sekurang-kurangnya 70% ekuiti dipegang oleh kombinasi pengarah CQS dan/ atau PEPC dan/ atau Arkitek dan/ atau pertubuhan perbadanan yang memberikan perkhidmatan Perunding Ukur Bahan dan/ atau Perunding Kejuruteraan / Perunding Arkitek
  • Maksima 30% ekuiti dipegang oleh mana-mana individu yang mempunyai profesion berkaitan dengan Ukur Bahan/ Kejuruteraan/ Arkitek
  Sila rujuk Garis Panduan Pendaftaran LJBM untuk prosedur berkaitan

Senarai program-program ukur bahan yang diiktiraf oleh LJBM di Malaysia dan luar negara boleh dirujuk di Senarai Akreditasi Program Profesional dan  Senarai Akreditasi Program Separa Profesional.

QSIC – QS International Convention (QSIC) adalah program tahunan yang secara tradisinya dianjurkan bersama oleh LJBM dengan universiti tempatan, RISM, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya (CKUB JKR) dan disokong oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Construction Industry Development Board – CIDB).

PQRS – Program for QS Registration Scheme (PQRS) merupakan program tahunan yang diadakan bertujuan untuk membimbing dan memberi motivasi kepada graduan ukur bahan mengenai hala tuju profesion ukur bahan serta keperluan menaik taraf pendaftaran mereka sebagai Juruukur Bahan Profesional. Program ini dianjurkan dengan kerjasama universiti-universiti tempatan yang menawarkan program yang diiktiraf oleh LJBM.

CPD – Di bawah Peraturan Jurukur Bahan, CPD ditakrifkan sebagai Continuing Professional Development iaitu program atau aktiviti yang berkaitan dengan profesion QS Technologist (QST), (PVQS), Professional Quantity Surveyor (PQS) dan Consultant Quantity Surveyor (CQS) seperti yang telah digariskan di bawah Peraturan yang dikeluarkan oleh LJBM. Setiap ahli yang berdaftar dengan LJBM diwajibkan untuk memenuhi keperluan CPD yang ditetapkan bagi tujuan pembaharuan tahunan keahlian dengan LJBM.

QSIC – Pembayaran boleh dibuat melalui akaun berikut:-

 • Nama Akaun : QS International Convention
 • No. Akaun : PBB 399 2021 625
 • Nama Bank : Public Bank BerhadPQRS – Pembayaran boleh dibuat melalui akaun berikut:-

 • Nama Akaun : Lembaga Juruukur Bahan Malaysia – PQRS
 • No. Akaun : MBB 5641 5555 5093
 • Nama Bank : Maybank BerhadCPD – Pembayaran boleh dibuat melalui akaun berikut:-

 • Nama Akaun : Lembaga Juruukur Bahan Malaysia – Akaun CPD
 • No. Akaun : MBB 5641 5522 1572
 • Nama Bank : Maybank Berhad
Pengadu boleh mengisi borang aduan dan menghantar borang tersebut secara fizikal ke pejabat LJBM atau emelkan ke info@bqsm.gov.my.
Sebarang aduan berkenaan sistem ReQSys 2.0 atau lain-lain Sistem Aplikasi boleh dibuat dengan mengisi borang aduan. Borang aduan tersebut boleh dihantar secara fizikal ke pejabat LJBM atau melalui emel ke info@bqsm.gov.my.
Pengunjung tidak perlu mendaftar masuk. Borang aduan tersebut boleh dicapai melalui Meja Bantuan.

Sila rujuk senarai kakitangan di menu  “Contact us”

Permohonan boleh dibuat dengan memuat naik sijil kehadiran di dalam MyCPD – bahagian “External”.

 1. Minimum sepuluh (10) mata kredit CPD untuk PQS dan CQS.
 2. Minimum lima (5) mata kredit CPD untuk PVQS.
 3. Minimum lima (5) mata kredit CPD untuk QST.
 4. Minimum lima (5) mata kredit CPD untuk PQS atau CQS yang berumur antara 55 hingga 60 tahun.
 5. Minimum dua (2) mata kredit CPD untuk semua QST, PVQS, PQS dan CQS yang bermastautin atau bekerja di luar negara, atau menyambung pengajian di luar negara (minimum 6 bulan) atau tidak bekerja.
  Keperluan di atas adalah sama bagi tujuan pemasukan semula pendaftaran

Hanya PQS dan CQS sahaja dibenarkan untuk membawa maksimum 5 mata kredit CPD ke tahun berikutnya.

Sila rujuk Jadual Mata Kredit CPD di dalam portal LJBM di bawah Reference Document CPD.

Sila kemukakan permohonan melalui emel ke cpd@bqsm.gov.my

Sila rujuk Manual Pengguna di dalam portal LJBM di bawah Reference Document CPD.

Langkah-langkah untuk menyertai program CPD adalah berikut:

 1. Layari Portal Rasmi LJBM (www.bqsm.gov.my)                 
 2. Klik “Log in
 3. Masukan ID Pengguna dan Kata Laluan 
 4. Klik Pada Nama Anda dan Pilih Menu “Online System ReQSys
 5. Klik Menu MyCPD dan Pilih Tajuk Program  
 6. Klik “Enroll

Bagi pemohon bukan ahli berdaftar dengan LJBM, boleh mengemukakan permohonan melalui emel di cpd@bqsm.gov.my

[um_loggedin show_lock=no]

[/um_loggedin]

[um_loggedin show_lock=no] Profil Pengguna [/um_loggedin]
[um_loggedout] [/um_loggedout] [um_loggedin show_lock=no] Log Keluar [/um_loggedin]

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content