Program QSIC

Program Tahunan Terulung Kami

Konvensyen Antarabangsa Juruukur Bahan atau turut dikenali sebagai QSIC secara amnya merupakan program tahunan bagi penggiat industri pembinaan dan khusus bagi profesion juruukur bahan. Konvensyen ini menghimpunkan peserta daripada dalam dan luar negara yang membincangkan dan berkongsi pengalaman mengenai topik dan isu yang berhubung dengan ukur bahan, cabaran dan usaha yang perlu dilaksanakan dalam menghadapi ledakan teknologi selaras dengan Revolusi Industri 4.0.

Program Terkini

Tiada program terkini.

Arkib

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content