Pendaftaran APC

Permohonan Pendaftaran Assessment of Professional Competence (APC)

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kecil APC untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam mesyuarat yang seterusnya.
1
Syarat

Melengkapkan Borang APC.

2
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil Keahlian Juruukur Bahan Provisional Lembaga Juruukur Bahan Malaysia untuk tahun semasa.
 2. Satu salinan Keahlian Graduate Member Pertubuhan Juruukur Bahan DiRaja Malaysia untuk tahun semasa.
 3. Satu salinan maklumat majikan dan alamat tempat bekerja semasa.
 4. Calon yang memohon untuk diselia oleh Penyelia Luar (Direct) perlu mengemukakan surat sokongan Penyelia dengan menyatakan peranan masing-masing dalam projek yang berkaitan.
3
Hantar

Sila kemukakan dokumen-dokumen tersebut ke pejabat LJBM seperti di alamat berikut:

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
Aras 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
(u/p: Sekretariat APC)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat APC di talian: 03-26107987 atau e-mel ke apc[at]bqsm.gov.my​

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kecil APC. Permohonan yang diterima selepas tarikh 3 hari sebelum Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa yang seterusnya.
1
Syarat

Melengkapkan Borang APC.

2
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Satu salinan Sijil Keahlian Juruukur Bahan Provisional Lembaga Juruukur Bahan Malaysia untuk tahun semasa.
 2. Satu salinan Surat Pengesahan pengalaman minimum lima (5) tahun untuk kerja-kerja berkaitan ‘Built Environment’ yang ditandatangani oleh Penyelia.
 3. Satu salinan maklumat majikan dan alamat tempat bekerja semasa.
 4. Bagi calon yang memohon untuk diselia oleh Penyelia Luar (Direct) dan Penyelia Dalaman (Indirect) perlu mengemukakan surat sokongan Penyelia dengan menyatakan peranan masing-masing dalam projek yang berkaitan.
3
Hantar

Sila kemukakan dokumen-dokumen tersebut ke pejabat LJBM
seperti di alamat berikut:

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
Aras 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
(u/p: Sekretariat APC)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat APC di talian: 03-26107987 atau e-mel ke apc[at]bqsm.gov.my​

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kecil APC. Permohonan yang diterima selepas tarikh 3 hari sebelum Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa yang seterusnya.
1
Syarat

Melengkapkan borang APC.

2
Dokumen Yang Diperlukan
 1. Satu salinan sijil Keahlian Juruukur Bahan Provisional Lembaga Juruukur Bahan Malaysia untuk tahun semasa.

 2. Surat Pengesahan pengalaman mengajar selama tiga (3) tahun dalam bidang Juruukur Bahan dengan mengajar minimum dua (2) subjek utama yang ditandatangani oleh Ketua Bahagian Akademik.
 3. Maklumat majikan dan alamat tempat bekerja semasa
 4. Bagi calon yang memohon untuk diselia oleh Penyelia Luar (Direct) dan Penyelia Luar (Indirect) perlu mengemukakan surat sokongan Penyelia beserta bukti yang berkaitan.
3
Hantar

Sila kemukakan dokumen-dokumen tersebut di pejabat LJBM seperti di alamat berikut:

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
Aras 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
(u/p: Sekretariat APC)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat APC di talian 03-26107987 atau e-mel ke apc[at]bqsm.gov.my

Perkhidmatan Dalam Talian

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content