Program PQRS

Program Terbaik untuk Serlahkan Potensi Anda

Program Skim Pendaftaran QS (PQRS) ialah platform yang direka khas bagi menggalakkan semua graduan QS untuk mengambil bahagian dalam agenda kelompok profesional. PQRS berusaha untuk mendaftarkan semua juruukur bahan yang berpotensi dengan Lembaga Juruukur Bahan serta komited dalam menyelesaikan kesukaran QS semasa sambil melakar idea masa depan dalam memajukan profesion ini. Persidangan ini dirancang bagi membantu mempercepatkan laluan QS muda untuk menjadi QS berdaftar dalam masa terdekat. Ini adalah peluang sekali seumur hidup untuk peserta dari pelbagai industri berkongsi pengalaman, mengukuhkan persahabatan dan bertukar idea dalam terus memajukan profesion ukur bahan.

Program Terkini

Tiada program terkini.

Arkib

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content