Pendaftaran
Peperiksaan Tier-II (CQS)

Syarat
 1. Mestilah ahli Juruukur Bahan Professional.
 2. Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan Firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam kecuali institusi pengajian atau;
 3. Seorang Ahli Juruukur Bahan Professional di bawah Laluan Akademik yang bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan Firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam.
Syarat
 1. Mestilah ahli Juruukur Bahan Professional.

 2. Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam kecuali institusi pengajian atau;

 3. Seorang Ahli Juruukur Bahan Professional di bawah Laluan Akademik yg bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam.

1
Syarat
 1. PVQS yang layak mestilah berdaftar dengan Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia sebagai ahli graduan dalam tempoh 6 bulan pendaftaran atau sebelumnya dengan LJBM.
 2. Calon hendaklah melengkapkan 2 bahagian keperluan yang disenaraikan untuk mendaftar sebagai PQS:

  • Bahagian I - Merekod Diari Kerja dan Buku Log untuk latihan profesional selama 2 Tahun yang diselia oleh Penyelia Dalaman atau 3 Tahun latihan profesional yang diselia oleh Penyelia Luar.
  • Bahagian II - Analisis Laporan Kritikal dan Temuduga Profesional.
2
Elemen Penting APC
 1. Latihan profesional, pengalaman dan pembangunan profesional -
  minimum 208 hari dalam tempoh 12 bulan. Calon mesti dipantau oleh seorang penyelia selama 6 bulan bekerja berturut-turut.
 2. Rekod latihan profesional dan pengalaman mengikut format yang betul, disertakan dengan ringkasan bulanan di dalam APC Diari Kerja dan Buku Log.
 3. Calon wajib melengkapi tempoh minimum bagi latihan
  profesional selama 2 tahun (416 hari) jika diselia oleh penyelia dalaman atau 3 tahun (624 hari) jika diselia oleh penyelia luaran.
 4. Mesyuarat penyeliaan berkala.
 5. Pengesahan kecekapan daripada penyelia, dengan rujukan pelan latihan jika perlu.
3
Keperluan
Diari Kerja APC dan Buku Log boleh dimuat turun daripada laman web LJBM. Format helaian perlu dalam bentuk A4 satu halaman sahaja bagi tujuan pengisian maklumat oleh calon.
1
Syarat
 1. PVQS yang layak mestilah berdaftar dengan Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia sebagai ahli graduan dalam tempoh 6 bulan pendaftaran atau sebelumnya dengan LJBM.
 2. Calon hendaklah melengkapkan 2 bahagian keperluan yang disenaraikan untuk mendaftar sebagai PQS:

  • Bahagian I - Merekod Diari Kerja dan Buku Log untuk latihan profesional selama 2 Tahun yang diselia oleh Penyelia Dalaman atau 3 Tahun latihan profesional yang diselia oleh Penyelia Luar.
  • Bahagian II - Analisis Laporan Kritikal dan Temuduga Profesional.
2
Elemen Penting APC
 1. Latihan profesional, pengalaman dan pembangunan profesional -minimum 208 hari dalam tempoh 12 bulan. Calon mesti dipantau oleh seorang penyelia selama 6 bulan bekerja berturut-turut.
 2. Rekod latihan profesional dan pengalaman mengikut format yang betul, disertakan dengan ringkasan bulanan di dalam APC Diari Kerja dan Buku Log.
 3. Calon wajib melengkapi tempoh minimum bagi latihan
  profesional selama 2 tahun (416 hari) jika diselia oleh penyelia dalaman atau 3 tahun (624 hari) jika diselia oleh penyelia luaran.
 4. Mesyuarat penyeliaan berkala.
 5. Pengesahan kecekapan daripada penyelia, dengan rujukan pelan latihan jika perlu.
3
Keperluan
Diari Kerja APC dan Buku Log boleh dimuat turun daripada laman web LJBM. Format helaian perlu dalam bentuk A4 satu halaman sahaja bagi tujuan pengisian maklumat oleh calon.

1
Syarat
 • Calon mestilah mempunyai ijazah yang diiktiraf oleh LJBM dan ijazah sarjana berkaitan juruukur bahan atau pembinaan.
 • Calon mestilah seorang PVQS yang berpengalaman dalam industri berkaitan sekurang-sekurangnya 5 tahun.
 • Calon wajib mempunyai 1 tahun pengalaman bekerja tempatan yang diselia oleh penyelia dalaman atau 2 tahun pengalaman bekerja tempatan yang diselia oleh penyelia luaran (secara langsung atau tidak langsung) selepas berdaftar sebagai PVQS.
 • Calon wajib melengkapi dan melepasi salah satu daripada syarat pendaftaran sebagai PQS.
 • Calon mestilah Ahli Berdaftar LJBM dan RISM.
 • Menyediakan Laporan Kritikal Analisis (CA).
 • Menghantar permohonan APC.
1
Syarat
 • Calon mestilah mempunyai ijazah yang diiktiraf oleh LJBM dan ijazah sarjana berkaitan juruukur bahan atau pembinaan.
 • Calon mestilah seorang PVQS yang berpengalaman dalam industri berkaitan sekurang-sekurangnya 5 tahun.
 • Calon wajib mempunyai 1 tahun pengalaman bekerja tempatan yang diselia oleh penyelia dalaman atau 2 tahun pengalaman bekerja tempatan yang diselia oleh penyelia luaran (secara langsung atau tidak langsung) selepas berdaftar sebagai PVQS.
 • Calon wajib melengkapi dan melepasi salah satu daripada syarat pendaftaran sebagai PQS.
 • Calon mestilah Ahli Berdaftar LJBM dan RISM.
 • Menyediakan Laporan Kritikal Analisis (CA).
 • Menghantar permohonan APC.

1
Syarat
 • Calon mestilah mempunyai ijazah yang yang diiktiraf oleh LJBM dan ijazah sarjana berkaitan juruukur bahan atau pembinaan.
 • Bekerja sepenuh masa sebagai Ahli Akademik di institut pengajian tinggi yang berdaftar dan menawarkan ijazah juruukur bahan atau diploma atau kedua-keduannya. Program tersebut juga mestilah diiktiraf oleh LJBM.
 • Mengajar/Tutorial sekurang-kurangnya 2 subjek teras atau; Ukur Bahan atau 1 subjek teras Ukur Bahan bersama 2 subjek lain yang berkaitan dengan Ukur Bahan.
 • Bagi setiap subjek yang diajar, calon perlu menyerahkan silibus, program kuliah, kandungan kuliah, contoh peperiksaan, tugasan dan jumlah pelajar yang terlibat.
 • Subjek yang berkaitan adalah seperti berikut: (Sila rujuk PDF di bawah)
 • Wajib mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman akademik yang diiktiraf dan mempunyai pengalaman mengajar selepas memperoleh ijazah sarjana.
 • Diselia oleh penyelia dalaman selama 1 tahun atau penyelia luaran (secara langsung atau tidak langsung) selama 2 tahun.
 • Menyediakan Laporan Kritikal Analisis (CA).
 • Calon wajib melengkapi salah satu daripada syarat-syarat berikut untuk berdaftar sebagai PQS.
1
Syarat
 • Calon mestilah mempunyai ijazah yang yang diiktiraf oleh LJBM dan ijazah sarjana berkaitan juruukur bahan atau pembinaan.
 • Bekerja sepenuh masa sebagai Ahli Akademik di institut pengajian tinggi yang berdaftar dan menawarkan ijazah juruukur bahan atau diploma atau kedua-keduannya. Program tersebut juga mestilah diiktiraf oleh LJBM.
 • Mengajar/Tutorial sekurang-kurangnya 2 subjek utama atau; Ukur Bahan atau 1 subjek utama Ukur Bahan bersama 2 subjek lain yang berkaitan dengan Ukur Bahan.
 • Bagi setiap subjek yang diajar, calon perlu menyerahkan silibus, program kuliah, kandungan kuliah, contoh peperiksaan, tugasan dan jumlah pelajar yang terlibat.
 • Subjek yang berkaitan adalah seperti berikut: (Sila rujuk PDF di bawah)
 • Wajib mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman akademik yang diiktiraf dan mempunyai pengalaman mengajar selepas memperoleh ijazah sarjana.
 • Diselia oleh penyelia dalaman selama 1 tahun atau penyelia luaran (secara langsung atau tidak langsung) selama 2 tahun.
 • Menyediakan Laporan Kritikal Analisis (CA).
 • Calon wajib melengkapi salah satu daripada syarat-syarat berikut untuk berdaftar sebagai PQS.

Syarat
 1. Mestilah ahli Juruukur Bahan Professional.
 2. Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan Firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam kecuali institusi pengajian atau;
 3. Seorang Ahli Juruukur Bahan Professional di bawah Laluan Akademik yang bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan Firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam.
Syarat
 1. Mestilah ahli Juruukur Bahan Professional.

 2. Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam kecuali institusi pengajian atau;

 3. Seorang Ahli Juruukur Bahan Professional di bawah Laluan Akademik yg bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam negara di bawah penyeliaan dengan firma Perunding Ukur Bahan berdaftar LJBM dan agensi awam.

Perkhidmatan Dalam Talian

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content