Syarikat / Firma
Perunding Ukur Bahan

Permohonan Perubahan Struktur
Firma Perunding Ukur Bahan

Permohonan Pembukaan/Perubahan Maklumat Pejabat Cawangan
Firma Perunding Ukur Bahan

Permohonan Pertukaran Nama
Firma Perunding Ukur Bahan (CQSP)

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan lengkap yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan di dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat Kelayakan
 1. Memenuhi kelayakan sebagai prinsipal / rakan kongsi / pengarah dari kategori pendaftaran dan status dalam firma sebagai sepenuh masa atau bukan sepenuh masa.
 2. Menyatakan nama Praktis.
 3. Firma yang berstatus Pertubuhan Perbadanan perlu sentiasa memastikan keperluan pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dipenuhi.
2
Dokumen yang Diperlukan
1.  Pelantikan pengarah / rakan kongsi baru:
 • Surat peletakkan jawatan / keizinan untuk menjadi rakan kongsi / pengarah dalam firma.
 • Curriculum Vitae bagi rakan kongsi / pengarah yang ingin dilantik.
2. Surat akuan perletakkan jawatan oleh pengarah / rakan kongsi.
3. Bagi firma yang berstatus pertubuhan / perbadanan:
 • Maklumat struktur pengarah terkini syarikat.
 • Maklumat struktur ekuiti terkini syarikat.
4. Bagi firma berstatus perkongsian:
 • Salinan perjanjian rakan kongsi yang telah disetem.
3
Pembayaran

Bayaran pemprosesan sebanyak RM300.00 secara dalam talian melalui sistem ReQSys.

4
Hantar

Muat naik kesemua dokumen yang diperlukan dalam sistem ReQSys.

Sila ambil maklum bahawa pemohon berkemungkinan dikehendaki menghadiri sesi temuduga yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan sebelum permohonan dipertimbangkan. Pemohon akan dimaklumkan jadual sesi temuduga tersebut oleh sekretariat LJBM setelah pemohon memenuhi semua keperluan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan di talian: 03-26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan lengkap yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan di dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat Kelayakan
 1. Memastikan keperluan garis panduan Pendaftaran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) seperti berikut dipenuhi :
   1. Jumlah Pejabat Cawangan yang dibenarkan.
   2. Kelayakan pelantikan Pengurus Cawangan.
    (Nota : sila rujuk garis panduan Pendaftaran LJBM yang boleh dimuat turun di portal LJBM)
2
Dokumen yang Diperlukan
 1. Curriculum Vitae Pengurus Cawangan.
 2. Salinan Sijil Pendaftaran Pengurus Cawangan dengan LJBM.
3
Pembayaran

Bayaran pemprosesan sebanyak RM300.00 secara dalam talian melalui sistem ReQSys.

4
Hantar

Muat naik kesemua dokumen yang diperlukan dalam sistem ReQSys.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan di talian: 03-26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan lengkap yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4.  Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan di dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat Kelayakan
 1. Memastikan keperluan garis panduan Pendaftaran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) seperti berikut dipenuhi :
   1. Nama firma yang dibenarkan.
    (Nota: sila rujuk garis panduan Pendaftaran LJBM yang boleh dimuat turun di portal LJBM)
2
Dokumen yang Diperlukan
 1. Bagi Firma Pertubuhan Perbadanan : Dokumen pengesahan perubahan nama firma oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 2. Bagi Firma Perkongsian : Salinan perjanjian rakan kongsi / tambahan perjanjian rakan kongsi yang telah disetem.
 3. Surat rasmi berkaitan justifikasi perubahan nama firma.
3
Pembayaran

Bayaran pemprosesan sebanyak RM300.00 secara dalam talian melalui sistem ReQSys.

4
Hantar

Muat naik kesemua dokumen yang diperlukan dalam sistem ReQSys.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan di talian: 03-26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my

Perkhidmatan Dalam Talian

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content