Maklumat
Perhubungan

Lokasi Kami

Aras 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Waktu Operasi Pejabat

Isnin – Jumaat

8.30 am – 5.30 pm

1.00 pm – 2.00 pm ( Waktu Rehat )

12.15 pm – 2.45 pm ( Waktu Rehat – Jumaat )

Hubungi Kami :

Lokasi Kami

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Waktu Operasi Pejabat

Isnin – Jumaat

8.30 am – 5.30 pm

1.00 pm – 2.00 pm ( Waktu Rehat )

12.15 pm – 2.45 pm ( Waktu Rehat – Jumaat )

Hubungi Kami :

Untuk sebarang maklumat lanjut,
sila hubungi kami di:

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content