Pemasukan
Semula​

Permohonan Pemasukan Semula Pendaftaran
Juruukur Bahan Technologist (QST)

Permohonan Pemasukan Semula Pendaftaran
Juruukur Bahan Provisional (PVQS)

Permohonan Pemasukan Semula Pendaftaran Juruukur Bahan Professional (PQS)

Permohonan Pemasukan Semula Pendaftaran
Juruukur Bahan Consultant (CQS)

Permohonan Pemasukan Semula Pendaftaran
Firma Perunding Ukur Bahan (CQSP) –

Pendaftaran Menurut Seksyen 7A

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan di dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat
 1. Memastikan keperluan mata kredit CPD telah dipenuhi seperti berikut :
  (Sila rujuk PDF di bawah).
 2. Perhatian :
   1. Untuk kursus/ seminar anjuran LJBM, mata kredit CPD akan direkodkan secara automatik dalam sistem MyCPD.
   2. Untuk kursus/ seminar oleh penganjur berdaftar yang telah diluluskan oleh LJBM :
    • Rekod penyertaan dan CPD perlu dikemaskini oleh pihak penganjur. Sila hubungi pihak penganjur sekiranya maklumat CPD anda tidak dikemaskini; atau
    • Pemohon juga boleh mengemaskini rekod CPD dengan menggunakan aplikasi My CPD Enrollments. Bukti penyertaan perlu dimuat naik.
   3. Untuk mata kredit CPD melalui kaedah selain (i) dan (ii), sila kemukakan permohonan melalui fungsi My External CPD Application: Apply CPD Point dalam sistem MyCPD. Mata kredit CPD akan dikemaskini setelah permohonan diluluskan.
   4. Sila ambil maklum bahawa proses pemasukan semula pendaftaran hanya akan diteruskan setelah keperluan mata kredit CPD dipenuhi.
2
Pembayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys.
(Sila rujuk PDF di bawah)

Nota : Permohonan pemasukan semula hanya dibenarkan dalam tempoh 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, ahli berdaftar perlu memohon untuk pendaftaran semula.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Technologist di talian 03-2610 7987 atau e-mel ke zainab.zainuddin[at]bqsm.gov.my. 

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

   

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam mesyuarat yang seterusnya.

   

 3. Permohonan adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys dan perlu mematuhi senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

   

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat
 1. Memastikan keperluan mata kredit CPD telah dipenuhi seperti berikut :
  (Sila rujuk PDF di bawah).
 2. Perhatian:
   1. Untuk kursus/ seminar anjuran LJBM, mata kredit CPD akan direkodkan secara automatik dalam sistem MyCPD.
   2. Untuk kursus/ seminar oleh penganjur berdaftar yang telah diluluskan oleh LJBM :
    • Rekod penyertaan dan CPD perlu dikemaskini oleh pihak penganjur. Sila hubungi pihak penganjur sekiranya maklumat CPD anda tidak dikemaskini; atau
    • Pemohon juga boleh mengemaskini rekod CPD dengan menggunakan aplikasi My CPD Enrollments. Bukti penyertaan perlu dimuat naik.
   3. Untuk mata kredit CPD melalui kaedah selain (i) dan (ii), sila kemukakan permohonan melalui fungsi My External CPD Application: Apply CPD Point dalam sistem MyCPD. Mata kredit CPD akan dikemaskini setelah permohonan diluluskan.
   4. Sila ambil maklum bahawa proses pemasukan semula pendaftaran hanya akan diteruskan setelah keperluan mata kredit CPD dipenuhi.
2
Pembayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys.
(Sila rujuk PDF di bawah)

Nota : Permohonan pemasukan semula hanya dibenarkan dalam tempoh 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, ahli perlu memohon untuk pendaftaran semula.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Sekretariat Pendaftaran Juruukur Bahan Provisional di talian 03-2610 7987 atau e-mel ke yanto[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys dan perlu mematuhi senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat
 1. Memastikan keperluan mata kredit CPD telah dipenuhi seperti berikut :
  (Sila rujuk PDF di bawah).
 2. Perhatian:
   1. Untuk kursus/ seminar anjuran LJBM, mata kredit CPD akan direkodkan secara automatik dalam sistem MyCPD.
   2. Untuk kursus/ seminar oleh penganjur berdaftar yang telah diluluskan oleh LJBM :
    • Rekod penyertaan dan CPD perlu dikemaskini oleh pihak penganjur. Sila hubungi pihak penganjur sekiranya maklumat CPD anda tidak dikemaskini; atau
    • Pemohon juga boleh mengemaskini rekod CPD dengan menggunakan aplikasi My CPD Enrollments. Bukti penyertaan perlu dimuat naik.
   3. Untuk mata kredit CPD melalui kaedah selain (i) dan (ii), sila kemukakan permohonan melalui fungsi My External CPD Application: Apply CPD Point dalam sistem MyCPD. Mata kredit CPD akan dikemaskini setelah permohonan diluluskan.
   4. Sila ambil maklum bahawa proses pemasukan semula pendaftaran hanya akan diteruskan setelah keperluan mata kredit CPD dipenuhi.
2
Bayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys.
(Sila rujuk PDF di bawah)

Nota : Permohonan pemasukan semula hanya dibenarkan dalam tempoh 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, ahli perlu memohon untuk pendaftaran semula.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Juruukur Bahan Professional di talian 03-2610 7987 atau e-mel ke zainab.zainuddin[at]bqsm.gov.my

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang 3 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan di dalam bentuk fizikal (hardcopy).
1
Syarat
 1. Memastikan keperluan mata kredit CPD telah dipenuhi seperti berikut :
  (Sila rujuk PDF di bawah).
 2. Perhatian :
   1. Untuk kursus/ seminar anjuran LJBM, mata kredit CPD akan direkodkan secara automatik dalam sistem MyCPD.
   2. Untuk kursus/ seminar oleh penganjur berdaftar yang telah diluluskan oleh LJBM :
    • Rekod penyertaan dan CPD perlu dikemaskini oleh pihak penganjur. Sila hubungi pihak penganjur sekiranya maklumat CPD anda tidak dikemaskini; atau
    • Pemohon juga boleh mengemaskini rekod CPD dengan menggunakan aplikasi My CPD Enrollments. Bukti penyertaan perlu dimuat naik.
   3. Untuk mata kredit CPD melalui kaedah selain (i) dan (ii), sila kemukakan permohonan melalui fungsi My External CPD Application: Apply CPD Point dalam sistem MyCPD. Mata kredit CPD akan dikemaskini setelah permohonan diluluskan.
   4. Sila ambil maklum bahawa proses pemasukan semula pendaftaran hanya akan diteruskan setelah keperluan mata kredit CPD dipenuhi.
2
Bayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys.
(Sila rujuk PDF di bawah)

Nota : Permohonan pemasukan semula hanya dibenarkan dalam tempoh 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, ahli berdaftar perlu memohon untuk pendaftaran semula.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Sekretariat Pendaftaran Juruukur Bahan Consultant di talian 03-26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Makluman Penting

 1. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Sila pastikan kesemua perkara dalam senarai semak telah dipenuhi.

 2. Sila ambil maklum bahawa semua permohonan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan untuk perakuan sebelum dibentangkan di Mesyuarat Lembaga untuk keputusan rasmi. Permohonan yang diterima kurang dari 3 hari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa hanya akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga yang seterusnya.

 3. Permohonan dan dokumen sokongan perlu dilengkapkan dan dimuat naik melalui sistem ReQSys berdasarkan senarai semakan permohonan yang telah ditetapkan.

 4. Tiada sebarang penerimaan dokumen sokongan dalam bentuk fizikal (hardcopy). 
1
Syarat
 1. Memastikan semua keperluan garis panduan Pendaftaran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) dipenuhi.
 2. Memastikan pendaftaran prinsipal/ rakan kongsi/ pengarah adalah berstatus aktif.
2
Dokumen yang Diperlukan
 1. Surat permohonan pemasukan semula pendaftaran yang mengandungi deklarasi mengenai status perkhidmatan perunding ukur bahan sepanjang tempoh pembatalan.
 2. Satu salinan profil terkini firma.
 3. Satu salinan kepala surat rasmi firma.
 4. Satu salinan bukti caruman KWSP terkini.
3
Bayaran

Bayaran adalah secara dalam talian melalui sistem ReQSys.

(Sila rujuk PDF di bawah).

Nota : Permohonan pemasukan semula hanya dibenarkan dalam tempoh 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, ahli berdaftar perlu memohon untuk pendaftaran semula.

Sila ambil maklum bahawa pemohon berkemungkinan dikehendaki menghadiri sesi temuduga yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Pendaftaran dan Kelayakan sebelum permohonan dipertimbangkan. Pemohon akan dimaklumkan jadual sesi temuduga tersebut oleh sekretariat LJBM setelah semua keperluan permohonan dipenuhi.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi sekretariat pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan di talian 03- 26108140 atau e-mel ke alina[at]bqsm.gov.my.

Perkhidmatan Dalam Talian

[um_loggedin show_lock=no]

[/um_loggedin]

[um_loggedin show_lock=no] Profil Pengguna [/um_loggedin]
[um_loggedout] [/um_loggedout] [um_loggedin show_lock=no] Log Keluar [/um_loggedin]

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content