Akreditasi

Permohonan Akreditasi

Pendaftaran

1
Log Masuk

Log masuk ke Sistem ReQSys (Daftar ID baharu sekiranya pertama kali)

2
Maklumat yang diperlukan
Bagi pendaftaran pertama kali, maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:
 1. Akronim Institusi (Contoh: IIUM)
 2. Nama Institusi (Contoh: International Islamic University Malaysia)
 3. Jenis Institusi:
  • Local IHL (Tempatan)
  • Foreign IHL (Antarabangsa)
 4. Maklumat Pengguna:
  • Nama
  • ID Log Masuk
  • E-Mel
  • Kata Laluan
  • Sahkan Kata Laluan

Sebarang pertanyaan lanjut, sila e-mel ke Sekretariat Akreditasi, Pn. Nur Mawarddah di  mawarddah[at]bqsm.gov.my atau hubungi talian 03 – 26107803.

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content