Program QSIC

The Big Picture : Embracing the Future

KUALA LUMPUR, 22 OKTOBER 2018 – Konvensyen Antarabangsa Juru Ukur Bahan (QSIC) 2018 yang merupakan acara tahunan bagi pemain industri pembinaan amnya dan profesion juru ukur bahan khususnya telah diadakan selama dua hari bermula 22 Oktober 2018 bertempat di Pusat Konvensyen Sime Darby.

Konvensyen ini menghimpunkan peserta daripada dalam dan luar Negara membincangkan, berkongsi pengalaman berkaitan topik dan isu berhubung ukur bahan, cabaran dan usaha yang perlu dilaksanakan dalam menghadapai ledakan teknologi selaras dengan Revolusi Industri 4.0.

Tema konvensyen ini “The Big Picture : Embracing the Future” dipilih bertepatan dengan perkembangan Malaysia Baru yang mempunyai halatuju polisi dan dasar masa hadapan terkini dan memerlukan penyesuaian dan persediaan tenaga pakar profesion juru ukur bahan.

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Skip to content